O mnie

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2019 r., Minister Sprawiedliwości po przeprowadzonym konkursie na zwolnione stanowisko po Piotrze Gurniaku, powołał Dominika Macieja Daniłowicza na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.
Dominik Daniłowicz

Nazywam się Dominik Maciej Daniłowicz i jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z zawodem związany jestem już od 7 lat. Zaczynałem od aplikacji oraz asesury, które odbyłem w kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. W trakcie ich trwania, miałem okazję (w charakterze zastępstwa), pełnić funkcję Komornika Sądowego. Co za tym idzie: wykonywałem czynności przeznaczone jedynie dla tej profesji. W swojej karierze zdobywałem także doświadczenie w kancelariach adwokackich. To wszystko uzmysłowiło mi, jak ważny jest dla mnie mój zawód i jak bardzo pragnę prowadzić zlecone mi postępowania w oparciu o obowiązujący porządek prawny.