O mnie

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2019 r. Minister Sprawiedliwości po przeprowadzonym konkursie na zwolnione stanowisko powołał Dominika Macieja Daniłowicza na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie po Piotrze Gurniaku.
Dominik Daniłowicz

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację oraz asesurę odbyłem w kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ. Podczas odbywania asesury, byłem wielokrotnie zastępcą komornika oraz wykonywałem czynności, które może dokonać wyłącznie komornik sądowy osobiście. Z zawodem jestem związany od 2013 r. Poprzednio zdobywałem doświadczenie w kancelariach adwokackich.