młody-komornik
Komornik Warszawa Praga Północ


Czynności komornicze

Egzekucje

Przeprowadzam egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym przymusowe opróżnienie lokalu (eksmisje).

Licytacje

Dokonuję sprzedaży w trybie licytacji publicznej ruchomości i nieruchomości.

Alimenty

Prowadzę postępowania o egzekucję świadczeń okresowych.

Protokół stanu faktycznego

Na wniosek zainteresowanego sporządzam protokół stanu faktycznego.

Zabezpieczenie roszczeń

Prowadzę postępowania o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Doręczenie korespondencji

Zajmuję się doręczaniem korespondencji na zlecenie Sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez Sąd.
komornik warszawa

Kim jest Komornik sądowy?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i podlega on nadzorowi sądu, oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Podczas wykonywania zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Zapraszamy do kontaktu.

O mnie

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2019 r. Minister Sprawiedliwości po przeprowadzonym konkursie na zwolnione stanowisko powołał Dominika Macieja Daniłowicza na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie po Piotrze Gurniaku.
Dominik Daniłowicz

Jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację oraz asesurę odbyłem w kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ. Podczas odbywania asesury, byłem wielokrotnie zastępcą komornika oraz wykonywałem czynności, które może dokonać wyłącznie komornik sądowy osobiście. Z zawodem jestem związany od 2013 r. Poprzednio zdobywałem doświadczenie w kancelariach adwokackich.

O kancelarii

Kancelarię tworzy zespół osób, które od wielu lat związane są z postępowaniem egzekucyjnym. Naszym celem jest rzetelne oraz sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z poszanowaniem praw i godności wszystkich stron postępowania. Każde postępowanie jest traktowane w sposób indywidualny, a wybierany sposób egzekucji ma na celu szybką realizację obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W pracy pomaga nam szereg systemów teleinformatycznych, które znacznie przyspieszają i usprawniają postępowanie

Właściwość miejscowa
Komornik sądowy Dominik Daniłowicz może prowadzić egzekucje na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771) W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Apelacja Warszawska – Sądy Rejonowe:
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,
 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,