młody-komornik
Komornik Warszawa Praga Północ


Czynności komornicze

Egzekucje

Przeprowadzam egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w tym przymusowe opróżnienie lokalu (eksmisje).

Licytacje

Dokonuję sprzedaży w trybie licytacji publicznej ruchomości i nieruchomości.

Alimenty

Prowadzę postępowania o egzekucję świadczeń okresowych.

Protokół stanu faktycznego

Na wniosek zainteresowanego sporządzam protokół stanu faktycznego.

Zabezpieczenie roszczeń

Prowadzę postępowania o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Doręczenie korespondencji

Zajmuję się doręczaniem korespondencji na zlecenie Sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez Sąd.
komornik warszawa

Kim jest Komornik sądowy?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i podlega on nadzorowi sądu, oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa. Podczas wykonywania zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Zapraszamy do kontaktu.

O mnie

Decyzją z dnia 8 sierpnia 2019 r., Minister Sprawiedliwości po przeprowadzonym konkursie na zwolnione stanowisko po Piotrze Gurniaku, powołał Dominika Macieja Daniłowicza na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie.
Dominik Daniłowicz

Nazywam się Dominik Maciej Daniłowicz i jestem absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z zawodem związany jestem już od 7 lat. Zaczynałem od aplikacji oraz asesury, które odbyłem w kancelarii Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. W trakcie ich trwania, miałem okazję (w charakterze zastępstwa), pełnić funkcję Komornika Sądowego. Co za tym idzie: wykonywałem czynności przeznaczone jedynie dla tej profesji. W swojej karierze zdobywałem także doświadczenie w kancelariach adwokackich. To wszystko uzmysłowiło mi, jak ważny jest dla mnie mój zawód i jak bardzo pragnę prowadzić zlecone mi postępowania w oparciu o obowiązujący porządek prawny.

O kancelarii

Kancelarię tworzy zespół, który od wielu lat związany jest z postępowaniem egzekucyjnym.
Naszym celem jest rzetelne oraz sprawne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z
poszanowaniem praw i godności wszystkich zainteresowanych stron. Każdy przypadek
traktujemy w sposób indywidualny, a wybierany sposób egzekucji ma na celu szybką
realizację obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W pracy pomaga nam szereg
systemów teleinformatycznych, które skutecznie przyspieszają i usprawniają postępowanie.

Właściwość miejscowa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.) (dalej: u.k.s) Komornik działa na obszarze
swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

W rewirze tutejszego komornika znajdują się następujące dzielnice:

 • Praga- Północ,
 • Targówek (Targówek- Zacisze, Targówek Fabryczny, Bródno),
 • Białołęka (m.in. Żerań, Tarchomin, Nowodwory, Henryków, Brzeziny, Choszczówka)

Wobec powyższego Komornik sądowy Dominik Daniłowicz przeprowadza czynności
egzekucyjne w szczególności na terenie powyżej wymienionych dzielnic.

Komornik sądowy Dominik Daniłowicz może prowadzić egzekucje na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771) W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W oparciu o wskazany przepis komornik jest uprawniony do przeprowadzania
czynności także na terenie pozostałych dzielnic Warszawy tj. Praga- Południe,
Wawer, Wesoła, Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Śródmieście,
Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Apelacja Warszawska – Sądy Rejonowe:
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,
 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,